Ghostscript programaren bidez PDF dokumentu baten pisu ainitzez arin dezakezu :

$ gs -q -dSAFER -dNOPAUSE -dBATCH -dLeaveColorUnchanged -SDEVICE=pdfwrite -dPDFSETTINGS=/ebook -sOUTPUTFILE=output.pdf -f input.pdf

-> output.pdf -> Sortutako dokumentu berriaren izena
-> input.pdf -> Arindu nahi den dokumentua

-> -dPDFSETTINGS= -> ezarpenak. Hauta ditzakezu :

  • /screen
  • /ebook
  • /printer
  • /prepress
  • /default

ubuntu-logo